Tattaunawa akan Layi

World Funds

South Africa

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 42.524 42.524 42.524 42.524 0.17 0.40% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Investec Managed Fund A 15.311 15.311 15.311 15.311 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Investec Managed Fund B 15.312 15.312 15.312 15.312 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Investec Managed Fund C 15.379 15.379 15.379 15.379 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Investec Managed Fund D 15.292 15.292 15.292 15.292 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Kara

Germany

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
grundbesitz global IC 48.71 48.71 48.71 48.71 0.65 1.33% 2024/07/17 Lokaci 19:53
grundbesitz global RC 48.26 48.26 48.26 48.26 0.55 1.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 376.86 376.86 376.86 376.86 0.71 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 26364.12 26364.12 26364.12 26364.12 55.76 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1409.1 1409.1 1409.1 1409.1 2.67 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

USA

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Strategic Advisers Core 14.14 14.14 14.14 14.14 0.10 0.71% 2024/07/17 Lokaci 7:23
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 42.99 42.99 42.99 42.99 0.36 0.84% 2024/07/17 Lokaci 7:23
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 19.88 19.88 19.88 19.88 0.11 0.56% 2024/07/17 Lokaci 7:23
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 49.69 49.69 49.69 49.69 0.32 0.65% 2024/07/17 Lokaci 7:23
Fidelity Advisor New Insights A 41.3 41.3 41.3 41.3 0.06 0.15% 2024/07/17 Lokaci 6:26
Kara

Andorra

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 79199.62 79199.62 79199.62 79199.62 980.18 1.25% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 7919.96 7919.96 7919.96 7919.96 98.02 1.25% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Olymp Fund Atlant 444.028 444.028 444.028 444.028 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Mak Fund Russian Combined 129.975 129.975 129.975 129.975 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Kara

Austria

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
KEPLER Mix Solide A 107.37 107.37 107.37 107.37 0.16 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:53
KEPLER Mix Solide T 156.99 156.99 156.99 156.99 0.22 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Raiffeisen-14-Mix A 76.32 76.32 76.32 76.32 0.02 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Raiffeisen-14-Mix T 136.79 136.79 136.79 136.79 0.01 0.01% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Raiffeisen Euro Bonds R 149.93 149.93 149.93 149.93 0.36 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Spain

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Mutuafondo A FI 36.93 36.93 36.93 36.93 0.02 0.05% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Mutuafondo D FI 34.31 34.31 34.31 34.31 0.02 0.06% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Ibercaja Plus A FI 9.23 9.23 9.23 9.23 0.01 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:53
azValor Internacional FI 247.091 247.091 247.091 247.091 0.67 0.27% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Mutuafondo Corto Plazo A FI 143.51 143.51 143.51 143.51 0.02 0.01% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Australia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.767 2.767 2.767 2.767 0.02 0.73% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Vanguard Australian Shares High Yield Fund 1.871 1.871 1.871 1.871 0.01 0.48% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.071 1.071 1.071 1.071 0.02 1.42% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Dimensional Global Bond Trust 9.671 9.671 9.671 9.671 0.03 0.33% 2024/07/17 Lokaci 13:22
MultiMix Balanced Growth Trust 0.946 0.946 0.946 0.946 0.00 0.32% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

Estonia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Baltic Horizon Fund 0.252 0.252 0.252 0.252 0.00 0.40% 2024/07/17 Lokaci 20:23
Trigon Baltic Fund C 30.486 30.486 30.486 30.486 0.06 0.19% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Swedbank Russian Equity Fund 13.88 13.88 13.88 13.88 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund A 8.748 8.748 8.748 8.748 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Trigon Russia Top Picks Fund C 22.996 22.996 22.996 22.996 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Kara

Slovenia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Infond Global 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% 2023/11/08 Lokaci 20:32
Infond Consumer 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% 2023/11/08 Lokaci 20:32
KD Latinska Amerika 1.595 1.595 1.595 1.595 0.00 0.00% 2023/11/08 Lokaci 20:32
NLB Skladi - Zahodni Balkan 2.232 2.232 2.232 2.232 0.00 0.00% 2023/11/08 Lokaci 20:32
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 27.441 27.441 27.441 27.441 0.00 0.00% 2023/11/08 Lokaci 20:32
Kara

United Arab Emirates

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 94.733 94.733 94.733 94.733 0.20 0.21% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.72 16.72 16.72 16.72 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Kara

Indonesia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
NIKKO TRON DUA 2775.058 2775.058 2775.058 2775.058 2.76 0.10% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Prospera Bijak 882.27 882.27 882.27 882.27 5.85 0.67% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Rencana Cerdas 16952.71 16952.71 16952.71 16952.71 167.48 1.00% 2024/07/17 Lokaci 19:53
MNC Dana Lancar 1845.54 1845.54 1845.54 1845.54 0.26 0.01% 2024/07/17 Lokaci 19:53
MNC Dana Likuid 3156.869 3156.869 3156.869 3156.869 0.59 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

UK

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Fundsmith Equity I Acc 6.94 6.94 6.94 6.94 0.07 1.01% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Fundsmith Equity I Inc 6.22 6.22 6.22 6.22 0.06 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Fundsmith Equity R Acc 6.39 6.39 6.39 6.39 0.07 1.10% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Fundsmith Equity R Inc 6.1 6.1 6.1 6.1 0.06 0.98% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Fundsmith Equity T Acc 6.8481 6.8481 6.8481 6.8481 0.07 0.98% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Kara

Italy

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Fondaco Multi Asset Income B 108.936 108.936 108.936 108.936 0.01 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:53
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.407 11.407 11.407 11.407 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 145.8 145.8 145.8 145.8 1.46 1.01% 2024/07/17 Lokaci 14:19
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 159.78 159.78 159.78 159.78 1.04 0.66% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I 9.348 9.348 9.348 9.348 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 7:58
Kara

Ireland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1909.2 1909.2 1909.2 1909.2 8.07 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 15.972 15.972 15.972 15.972 0.19 1.18% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 12.185 12.185 12.185 12.185 0.01 0.10% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Findlay Park American USD 226.65 226.65 226.65 226.65 3.23 1.45% 2024/07/17 Lokaci 17:17
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 21.758 21.758 21.758 21.758 0.16 0.72% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Iceland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:57
Kara

Bahrain

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
NBK Gulf Equity 2.474 2.474 2.474 2.474 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 2:06
NBK Qatar Equity 1.844 1.844 1.844 1.844 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 2:06
Al Mal MENA Equity 12.635 12.635 12.635 12.635 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:58
SICO Gulf Equity 164.31 164.31 164.31 164.31 0.00 0.00% 2024/07/02 Lokaci 17:30
SICO Khaleej Equity 630.654 630.654 630.654 630.654 0.00 0.00% 2024/07/02 Lokaci 17:30
Kara

Brazil

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 3.86 3.86 3.86 3.86 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN 4.725 4.725 4.725 4.725 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 8.158 8.158 8.158 8.158 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RE 4.327 4.327 4.327 4.327 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 17:17
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.753 3.753 3.753 3.753 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Bermuda

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 116.32 116.32 116.32 116.32 0.04 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:53
LOM Fixed Income Fund USD 16.775 16.775 16.775 16.775 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:03
Butterfield Bermuda A 44.99 44.99 44.99 44.99 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 19:56
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 Clas 160.49 160.49 160.49 160.49 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 19:56
HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 Clas 187 187 187 187 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 19:56
Kara

Belgium

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Belfius Pension Fund Low Equities 128.54 128.54 128.54 128.54 0.06 0.05% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Belfius Equities Leading Brands C Cap 198.61 198.61 198.61 198.61 1.10 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Belfius Equities Leading Brands C Dis 131.74 131.74 131.74 131.74 0.73 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Belfius Equities Leading Brands L Cap 196.11 196.11 196.11 196.11 1.08 0.55% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Belfius Multi Manager Smart Future C Acc 217.53 217.53 217.53 217.53 0.78 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Pakistan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Golden Arrow Selected Stocks Fund 14.46 14.46 14.46 14.46 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:59
Kara

Portugal

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível R Fundo de Invest 5.629 5.629 5.629 5.629 0.02 0.27% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 4.739 4.739 4.739 4.739 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Caixa Ações Emergentes FIMAA 9.933 9.933 9.933 9.933 0.01 0.05% 2024/07/17 Lokaci 17:17
EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil 12.262 12.262 12.262 12.262 0.01 0.07% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 - Fundo de Inv 5.056 5.056 5.056 5.056 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Thailand

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
K Growth LTF 12.748 12.748 12.748 12.748 0.01 0.09% 2024/07/17 Lokaci 19:54
K Balanced RMF 27.843 27.843 27.843 27.843 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Krungsri SET50 LTF 31.229 31.229 31.229 31.229 0.06 0.18% 2024/07/17 Lokaci 19:54
K-SET 50 Index Fund 29.871 29.871 29.871 29.871 0.06 0.20% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Krung Thai Savings Fund 12.064 12.064 12.064 12.064 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 19:54
Kara

Taiwan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Capital Global Biotech Fund USD 21.768 21.768 21.768 21.768 0.11 0.51% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.17% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 3.941 3.941 3.941 3.941 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 0.601 0.601 0.601 0.601 0.00 0.17% 2024/07/17 Lokaci 17:17
FSITC Global Trends 48.97 48.97 48.97 48.97 0.18 0.37% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Gibraltar

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.619 2.619 2.619 2.619 0.01 0.34% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.198 2.198 2.198 2.198 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.864 2.864 2.864 2.864 0.02 0.67% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.571 1.571 1.571 1.571 0.01 0.45% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.318 1.318 1.318 1.318 0.00 0.23% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Czech Republic

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Conseq Invest Equity Fund A 295.6 295.6 295.6 295.6 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:56
Conseq Invest Equity Fund B 320.614 320.614 320.614 320.614 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:56
Conseq Invest Equity Fund D 27.188 27.188 27.188 27.188 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:56
Kara

China

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
E Fund Mid Small Cap 4.612 4.612 4.612 4.612 0.04 0.94% 2024/07/17 Lokaci 19:53
GF JuXin Bond Fund A 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:53
GF JuXin Bond Fund C 1.444 1.444 1.444 1.444 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:53
ICBCCS QY Medical Eq 2.607 2.607 2.607 2.607 0.03 0.97% 2024/07/17 Lokaci 19:53
ICBCCS Industrial Bond Fund A 1.431 1.431 1.431 1.431 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Denmark

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Nykredit Alpha Alternativer 141.17 141.17 141.17 141.17 0.29 0.21% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 510.38 510.38 510.38 510.38 6.51 1.28% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 205.79 205.79 205.79 205.79 0.68 0.33% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Nykredit Invest Globale Fokusaktier 136.1 136.1 136.1 136.1 0.30 0.22% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 125.25 125.25 125.25 125.25 0.17 0.14% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Kara

Russia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Sberbank Balanced 117822 117822 117822 117822 0.00 0.00% 2023/10/27 Lokaci 23:22
Sberbank Natural Resources 2537.9 2537.9 2537.9 2537.9 0.00 0.00% 2023/10/27 Lokaci 23:22
Raiffeisen Europe 19025.97 19025.97 19025.97 19025.97 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:56
Arsagera - Mixed Fund 8139.51 8139.51 8139.51 8139.51 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:56
Raiffeisen Industrial 15217.96 15217.96 15217.96 15217.96 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:56
Kara

Japan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Rheos Hifumi Fund 77984 77984 77984 77984 162.00 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Rheos Hifumi World + 22571 22571 22571 22571 205.00 0.92% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Nomura My Balance 50 DC 31873 31873 31873 31873 78.00 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Nomura My Balance 70 DC 42421 42421 42421 42421 142.00 0.34% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Daiwa DC Foreign Bond Index 24720 24720 24720 24720 89.00 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Singapore

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
AIA Growth Fund 2.817 2.817 2.817 2.817 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 17:17
AXA Asian Balanced 1.881 1.881 1.881 1.881 0.00 0.21% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Prulink Asian Eqty 2.38 2.38 2.38 2.38 0.02 1.02% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Prulink China-India Fd 4.005 4.005 4.005 4.005 0.04 1.06% 2024/07/17 Lokaci 17:17
AIA Acorns of Asia Fund 3.531 3.531 3.531 3.531 0.01 0.26% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Sweden

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
SEB Världenfond 24.81 24.81 24.81 24.81 0.10 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:53
SEB Sverige Indexfond 695.64 695.64 695.64 695.64 2.71 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:53
SEB Sverige Indexfond B 208.681 208.681 208.681 208.681 0.81 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:53
SEB Sverige Indexfond utd 242.96 242.96 242.96 242.96 0.94 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:53
SEB Sverige Indexfond Institutional 297.91 297.91 297.91 297.91 1.16 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Switzerland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Piguet Fund Actions Japon 23305 23305 23305 23305 155.00 0.67% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1097.35 1097.35 1097.35 1097.35 2.63 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1058.372 1058.372 1058.372 1058.372 2.53 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation 1088.262 1088.262 1088.262 1088.262 2.60 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:53
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1128.11 1128.11 1128.11 1128.11 4.18 0.37% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Chile

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Fondo Mutuo Santander C APV 2586.558 2586.558 2586.558 2586.558 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 7:54
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 4359.13 4359.13 4359.13 4359.13 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 7:54
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 4372.468 4372.468 4372.468 4372.468 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 7:54
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 4048.882 4048.882 4048.882 4048.882 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 7:54
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 4082.715 4082.715 4082.715 4082.715 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 7:54
Kara

Saudi Arabia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
SAMBA Al Raed 84.94 84.94 84.94 84.94 0.94 1.12% 2024/07/17 Lokaci 14:19
SAMBA Al Razeen 32.61 32.61 32.61 32.61 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 14:19
AlAhli GCC Trd Eqty 2.09 2.09 2.09 2.09 0.04 1.95% 2024/07/17 Lokaci 14:19
AlAhli Saudi Trd Equity 18.36 18.36 18.36 18.36 0.20 1.10% 2024/07/17 Lokaci 14:19
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 22.38 22.38 22.38 22.38 0.51 2.33% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Kara

Oman

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
BankMuscat Oryx 3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:47
BankMuscat Money Market OMR 1.374 1.374 1.374 1.374 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:47
United GCC 1.506 1.506 1.506 1.506 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 17:30
Vision Emerging GCC 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% 2022/01/07 Lokaci 14:39
Vision Real Economy GCC 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% 2022/01/07 Lokaci 14:39
Kara

France

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Eurose C 427.55 427.55 427.55 427.55 0.04 0.01% 2024/07/17 Lokaci 19:53
CPR Silver Age E 240.44 240.44 240.44 240.44 0.56 0.23% 2024/07/17 Lokaci 19:53
BNP Paribas Aqua I 80156.81 80156.81 80156.81 80156.81 1286.06 1.63% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Groupama Expansion 431.44 431.44 431.44 431.44 0.35 0.08% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Groupama Equilibre I 219.18 219.18 219.18 219.18 0.30 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Finland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
OP-Yrityslaina A 204 204 204 204 0.28 0.14% 2024/07/17 Lokaci 17:17
OP-Yrityslaina B 101.24 101.24 101.24 101.24 0.13 0.13% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Evli Global B SEK 4323.166 4323.166 4323.166 4323.166 99.17 2.35% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Evli Euro Liquidity A 18.406 18.406 18.406 18.406 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Evli Euro Liquidity B 27.116 27.116 27.116 27.116 0.01 0.02% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Qatar

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Masraf Al Rayan GCC 2.644 2.644 2.644 2.644 0.07 2.56% 2024/07/17 Lokaci 1:53
QInvest JOHCM Sharia’a Fund 1384.35 1384.35 1384.35 1384.35 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 18:00
Kara

Canada

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Fidelity Canadian Bond Sr F 13.001 13.001 13.001 13.001 0.05 0.37% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Fidelity Global Balanced Portfolio B 17.773 17.773 17.773 17.773 0.09 0.50% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Fidelity Global Balanced Portfolio F 17.803 17.803 17.803 17.803 0.09 0.50% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 107.317 107.317 107.317 107.317 0.75 0.71% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 108.911 108.911 108.911 108.911 0.77 0.71% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

South Korea

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
KIM Navigator Equity 1 C2 1450.22 1450.22 1450.22 1450.22 5.82 0.40% 2024/07/17 Lokaci 7:58
KIM Navigator Equity 1 C3 1465.45 1465.45 1465.45 1465.45 5.88 0.40% 2024/07/17 Lokaci 7:58
KIM Navigator Equity 1 C4 1480.82 1480.82 1480.82 1480.82 5.95 0.40% 2024/07/17 Lokaci 7:58
KIM Navigator Equity 1 C5 1488.83 1488.83 1488.83 1488.83 5.98 0.40% 2024/07/17 Lokaci 7:58
KIM Navigator Equity 1 Ce 1490.2 1490.2 1490.2 1490.2 5.99 0.40% 2024/07/17 Lokaci 7:58
Kara

Cayman Islands

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
UBS CAY China A Opportunity A 255.3 255.3 255.3 255.3 0.36 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:53
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A 114.711 114.711 114.711 114.711 0.26 0.23% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Arava Fund A 161.39 161.39 161.39 161.39 0.52 0.32% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Invesco SR Global Bond GP 273.4 273.4 273.4 273.4 0.64 0.23% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Invesco SR Global Bond SA 238.14 238.14 238.14 238.14 0.56 0.24% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Latvia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
INVL Baltic Fund 54.716 54.716 54.716 54.716 0.01 0.01% 2024/07/17 Lokaci 17:17
INVL Emerging Europe Bond 42.674 42.674 42.674 42.674 0.02 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
ABLV Emerging Markets EUR Bond 15.713 15.713 15.713 15.713 0.01 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.227 18.227 18.227 18.227 0.01 0.04% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Poland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 579.4 579.4 579.4 579.4 3.52 0.61% 2024/07/17 Lokaci 1:53
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 337.746 337.746 337.746 337.746 1.30 0.39% 2024/07/17 Lokaci 1:53
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 349.267 349.267 349.267 349.267 0.02 0.00% 2024/07/17 Lokaci 1:53
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 105.889 105.889 105.889 105.889 0.08 0.08% 2024/07/17 Lokaci 1:53
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E PLN 173.139 173.139 171.809 173.139 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 22:58
Kara

Luxembourg

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Pictet Japan Index Z 38557.3 38557.3 38557.3 38557.3 95.45 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Pictet-Japan Index R EUR 198.68 198.68 198.68 198.68 2.19 1.11% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Pictet Short Term Money Market JPY I 100062 100062 100062 100062 3.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Pictet Short Term Money Market JPY P 9955.11 9955.11 9955.11 9955.11 0.33 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Candriam SRI Equity Pacific C JPY Acc 4195 4195 4195 4195 20.00 0.48% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Lithuania

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.56 26.56 26.56 26.56 0.02 0.08% 2024/07/17 Lokaci 14:19
Prudentis Global Value 240.23 240.23 240.23 240.23 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:58
ABLV European Corporate EUR Bond 11.219 11.219 11.219 11.219 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:58
Kara

Liechtenstein

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Albion Strategic Fund 2507.17 2507.17 2507.17 2507.17 3.14 0.13% 2024/07/17 Lokaci 19:53
LLB Wandelanleihen H EUR 129.12 129.12 129.12 129.12 0.53 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Lumen Vietnam Fund -USD- 327.9 327.9 327.9 327.9 0.08 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Mistral Value Fund USD P 2039.71 2039.71 2039.71 2039.71 4.80 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:53
LGT Strategy 3 Years EUR B 1733.98 1733.98 1733.98 1733.98 1.34 0.08% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Malta

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
APS Income Fund Accumulation 175.764 175.764 175.764 175.764 0.27 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:53
APS Income Fund Distribution 106.865 106.865 106.865 106.865 0.17 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Eiger Robotics Fund A EUR Inc 148.485 148.485 148.485 148.485 0.02 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Eiger Robotics Fund B EUR Inc 163.371 163.371 163.371 163.371 0.03 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Eiger Absolute Income A EUR Acc 55.561 55.561 55.561 55.561 0.02 0.04% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Malaysia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Kenanga Growth 1.556 1.556 1.556 1.556 0.01 0.32% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kenanga Malaysian Inc 1.285 1.285 1.285 1.285 0.00 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kenanga Growth Opportunities 1.558 1.558 1.558 1.558 0.01 0.45% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Areca EquityTRUST Fund 0.708 0.708 0.708 0.708 0.01 0.85% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Hong Leong Dividend Fund 0.884 0.884 0.884 0.884 0.01 0.68% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Hungary

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
ESPA Stock Techno VT HUF 86961.04 86961.04 86961.04 86961.04 289.80 0.33% 2024/07/17 Lokaci 17:17
ESPA Bond International VT 21.86 21.86 21.86 21.86 0.12 0.55% 2024/07/17 Lokaci 17:17
ESPA Stock Commodities VT HUF 74797.94 74797.94 74797.94 74797.94 534.53 0.72% 2024/07/17 Lokaci 17:17
NN L Greater China Equity - X Cap HUF 122493 122493 122493 122493 845.00 0.69% 2024/07/17 Lokaci 7:58
NN L Information Technology - X Cap HUF 271531 271531 271531 271531 3727.00 1.39% 2024/07/17 Lokaci 7:58
Kara

Mexico

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.66 31.66 31.66 31.66 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 7:58
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 46.304 46.304 46.304 46.304 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 7:58
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 38.376 38.376 38.376 38.376 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 7:58
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 36.583 36.583 36.583 36.583 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 7:58
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.274 35.274 35.274 35.274 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 7:58
Kara

Mauritius

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
UTI India Fund 1986 Shares 56.13 56.13 56.13 56.13 0.10 0.18% 2024/07/17 Lokaci 19:53
UTI India Pharma Fund A Acc 85.61 85.61 85.61 85.61 0.09 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Birla Sun Life India Advantage 596.7 596.7 596.7 596.7 0.14 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:53
GinsGlobal US Equity Index Fund Institutional 30.576 30.576 30.576 30.576 0.20 0.65% 2024/07/17 Lokaci 19:53
GinsGlobal US Property Index Fund institutional 43.482 43.482 43.482 43.482 0.49 1.13% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Monaco

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Monaction Europe 1953.33 1953.33 1953.33 1953.33 10.33 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Monaction Emerging Markets 2019.38 2019.38 2019.38 2019.38 8.68 0.43% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Monaco Convertible Bond Europe 1103.99 1103.99 1103.99 1103.99 0.89 0.08% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Monaco Court Terme Euro 5576.28 5576.28 5576.28 5576.28 2.15 0.04% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kara

Namibia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Capricorn Property Fund C 1.2 1.2 1.2 1.2 0.02 1.33% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Capricorn Bond Fund C 1.149 1.149 1.149 1.149 0.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Capricorn Managed Fund A 1.636 1.636 1.636 1.636 0.00 0.24% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Capricorn Managed Fund C 1.636 1.636 1.636 1.636 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Capricorn Premier Fund B 2.146 2.146 2.146 2.146 0.00 0.19% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Norway

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
SpareBank 1 PKB 100% aksjer 68446.529 68446.529 68446.529 68446.529 445.28 0.65% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kombinert Forvaltning Aksjer 4832.796 4832.796 4832.796 4832.796 25.69 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer 4917.207 4917.207 4917.207 4917.207 26.04 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:53
Pensjonsprofil 30 212.815 212.815 212.815 212.815 0.37 0.18% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Pensjonsprofil 50 268.56 268.56 268.56 268.56 0.55 0.20% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

New Zealand

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Pie Global Growth 2 Fund 1.423 1.423 1.423 1.423 0.01 0.49% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Westpac KiwiSaver-Growth Fund 2.777 2.777 2.777 2.777 0.01 0.43% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Pie Australasian Dividend Fund 4.621 4.621 4.621 4.621 0.02 0.48% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Westpac KiwiSaver-Balanced Fund 2.521 2.521 2.521 2.521 0.01 0.40% 2024/07/17 Lokaci 13:22
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.24 1.24 1.24 1.24 0.01 0.49% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

Netherlands

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Sustainable Europe Index Fund 167.59 167.59 167.59 167.59 0.55 0.33% 2024/07/17 Lokaci 17:17
1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D 174.866 174.866 174.866 174.866 1.32 0.76% 2024/07/17 Lokaci 17:17
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D 107.646 107.646 107.646 107.646 1.04 0.98% 2024/07/17 Lokaci 17:17
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D 148.437 148.437 148.437 148.437 1.06 0.72% 2024/07/17 Lokaci 17:17
1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo 81.4 81.4 81.4 81.4 0.23 0.28% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

India

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Axis Equity Growth 59.43 59.41 59.41 59.43 0.32 0.54% 2024/07/17 Lokaci 16:00
SBI Emerging Businesses Fund Growth 331.862 332.352 331.862 332.352 1.06 0.32% 2024/07/17 Lokaci 16:00
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 185.716 185.716 185.716 185.716 0.18 0.09% 2024/07/17 Lokaci 15:34
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 64.22 64.23 64.22 64.23 0.30 0.47% 2024/07/17 Lokaci 15:34
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 116.52 116.54 116.52 116.54 0.54 0.47% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Kara

Hong Kong

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
BOC-P HK Equity Provident 28.592 28.592 28.592 28.592 0.43 1.50% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BOC-P Global Bond Provident 20.598 20.598 20.598 20.598 0.03 0.16% 2024/07/17 Lokaci 17:17
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 293.98 293.98 293.98 293.98 1.09 0.37% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.873 3.873 3.873 3.873 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 17:17
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.18 1.18 1.18 1.18 0.02 1.69% 2024/07/17 Lokaci 17:17
Kara

Greece

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
European Reliance Growth Domestic Equity Fund 14.717 14.717 14.717 14.717 0.00 0.00% 2024/04/01 Lokaci 18:24
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 16.845 16.845 16.845 16.845 0.00 0.00% 2024/04/01 Lokaci 18:24
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.468 7.468 7.468 7.468 0.00 0.00% 2024/03/29 Lokaci 20:11
3K Domestic Equity Fund Retail Share 14.027 14.027 14.027 14.027 0.00 0.00% 2024/03/29 Lokaci 20:11
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 6.276 6.276 6.276 6.276 0.00 0.00% 2024/03/29 Lokaci 20:11
Kara
  • -->
    101