Tattaunawa akan Layi

World Government Bonds

South Africa

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
South Africa 2Y 5.295 5.295 5.295 5.295 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 3M 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 5Y 7.775 7.775 7.775 7.775 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 10Y 9.265 9.265 9.265 9.265 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 20Y 10.425 10.425 10.425 10.425 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 25Y 10.495 10.495 10.495 10.495 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
South Africa 30Y 10.415 10.415 10.415 10.415 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Kara

Germany

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Germany 1Y 3.146 3.143 3.132 3.227 0.07 2.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 2Y 2.768 2.773 2.746 2.786 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 3M 3.46 3.46 3.458 3.46 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Germany 3Y 2.551 2.561 2.527 2.561 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Germany 4Y 2.418 2.42 2.4 2.436 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 5Y 2.407 2.423 2.385 2.423 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Germany 6M 3.391 3.379 3.372 3.402 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 6Y 2.334 2.335 2.315 2.35 0.00 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 7Y 2.308 2.323 2.29 2.323 0.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 8Y 2.319 2.335 2.304 2.335 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 9M 3.271 3.264 3.246 3.272 0.02 0.46% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 9Y 2.358 2.374 2.344 2.374 0.00 0.13% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Germany 10Y 2.4245 2.426 2.4095 2.4405 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 15Y 2.58 2.592 2.564 2.592 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 20Y 2.632 2.633 2.62 2.645 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 25Y 2.627 2.629 2.615 2.641 0.01 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Germany 30Y 2.602 2.613 2.592 2.619 0.01 0.46% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Kara

U.S.

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
U.S. 1M 5.348 5.351 5.348 5.389 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 1Y 4.871 4.86 4.838 4.89 0.02 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 2Y 4.467 4.451 4.421 4.474 0.03 0.74% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 3M 5.345 5.345 5.341 5.361 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 3Y 4.234 4.219 4.194 4.244 0.03 0.62% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 5Y 4.11 4.095 4.076 4.119 0.02 0.54% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 6M 5.196 5.19 5.185 5.198 0.01 0.12% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 7Y 4.127 4.113 4.099 4.135 0.02 0.46% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 10Y 4.181 4.174 4.157 4.185 0.02 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 20Y 4.495 4.484 4.469 4.496 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.S. 30Y 4.39 4.381 4.366 4.39 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Austria

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Austria 1Y 3.298 3.298 3.243 3.308 0.01 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 2Y 2.964 2.968 2.941 2.982 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 3M 3.549 3.551 3.533 3.613 0.01 0.37% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Austria 3Y 2.745 2.763 2.717 2.763 0.03 0.99% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 4Y 2.733 2.737 2.709 2.749 0.00 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 5Y 2.721 2.723 2.703 2.736 0.00 0.04% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 6M 3.438 3.444 3.431 3.473 0.02 0.55% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 6Y 2.75 2.758 2.733 2.77 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 7Y 2.79 2.776 2.76 2.809 0.03 1.05% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 8Y 2.824 2.84 2.799 2.84 0.02 0.86% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Austria 9Y 2.867 2.882 2.858 2.885 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Austria 10Y 2.91 2.925 2.9 2.927 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Austria 15Y 3.124 3.124 3.109 3.143 0.00 0.10% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 20Y 3.167 3.173 3.159 3.182 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 25Y 3.097 3.104 3.082 3.104 0.01 0.16% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Austria 30Y 3.18 3.182 3.165 3.186 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 40Y 3.147 3.147 3.131 3.153 0.00 0.13% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Austria 50Y 2.859 2.859 2.859 2.859 0.04 1.29% 2024/07/17 Lokaci 11:55
Kara

Jordan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Jordan 1Y 2.896 2.896 2.896 2.896 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 2Y 3.124 3.124 3.124 3.124 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 3M 2.243 2.243 2.243 2.243 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 3Y 3.287 3.287 3.287 3.287 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 5Y 3.757 3.757 3.757 3.757 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 6M 7.174 7.174 7.171 7.223 0.00 0.00% 2024/06/19 Lokaci 10:28
Jordan 7Y 4.015 4.015 4.015 4.015 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 10Y 4.904 4.904 4.904 4.904 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Jordan 18M 6.752 6.752 6.752 6.752 0.00 0.00% 2024/06/19 Lokaci 1:59
Kara

Spain

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Spain 1M 3.678 3.643 3.643 3.678 0.02 0.46% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Spain 1Y 3.288 3.29 3.274 3.295 0.01 0.40% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Spain 2Y 2.984 2.986 2.961 2.995 0.02 0.57% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 3M 3.485 3.475 3.448 3.529 0.01 0.23% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 3Y 2.894 2.895 2.874 2.907 0.02 0.66% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 4Y 2.818 2.818 2.793 2.829 0.01 0.28% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 5Y 2.849 2.858 2.82 2.858 0.03 0.89% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Spain 6M 3.466 3.464 3.434 3.467 0.02 0.61% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 6Y 2.854 2.852 2.829 2.865 0.01 0.32% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 7Y 2.911 2.909 2.888 2.922 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 8Y 2.976 2.974 2.954 2.987 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 9M 3.366 3.366 3.343 3.368 0.03 0.84% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Spain 9Y 3.064 3.064 3.046 3.076 0.02 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 10Y 3.199 3.2 3.18 3.212 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 15Y 3.5 3.497 3.481 3.51 0.01 0.34% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 20Y 3.642 3.641 3.625 3.652 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 25Y 3.675 3.687 3.658 3.687 0.00 0.08% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Spain 30Y 3.82 3.819 3.8 3.829 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Australia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Australia 1Y 4.395 4.401 4.387 4.407 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 2Y 4.117 4.116 4.1 4.13 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Australia 3Y 4 3.999 3.986 4.008 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Australia 4Y 3.983 3.982 3.964 3.995 0.01 0.13% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Australia 5Y 4.005 4.01 3.989 4.018 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 6Y 4.062 4.066 4.039 4.077 0.01 0.12% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 7Y 4.141 4.144 4.11 4.158 0.01 0.22% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 8Y 4.206 4.209 4.18 4.222 0.01 0.12% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 9Y 4.245 4.248 4.216 4.263 0.01 0.12% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 10Y 4.275 4.276 4.241 4.295 0.01 0.14% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 12Y 4.326 4.329 4.296 4.344 0.01 0.14% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 15Y 4.497 4.501 4.469 4.523 0.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Australia 20Y 4.722 4.716 4.685 4.722 0.01 0.23% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Australia 30Y 4.72 4.713 4.682 4.72 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Kara

Slovakia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Slovakia 2Y 3.22 3.224 3.161 3.236 0.06 1.83% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 5Y 2.807 2.808 2.779 2.826 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 6Y 3.03 3.03 3.01 3.04 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovakia 8Y 3.242 3.242 3.207 3.26 0.03 1.03% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 9Y 3.356 3.35 3.34 3.368 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 10Y 3.39 3.39 3.39 3.4 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovakia 13Y 3.675 3.688 3.667 3.688 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Slovakia 18Y 3.68 3.675 3.665 3.695 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 30Y 3.618 3.613 3.563 3.622 0.01 0.28% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovakia 50Y 3.67 3.671 3.654 3.675 0.01 0.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Slovenia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Slovenia 1Y 3.278 3.324 3.265 3.324 0.03 0.89% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% 2022/04/15 Lokaci 14:40
Slovenia 3Y 2.781 2.779 2.756 2.783 0.01 0.40% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 4Y 2.68 2.681 2.649 2.687 0.02 0.64% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 5Y 2.698 2.696 2.68 2.712 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovenia 7Y 2.92 2.923 2.904 2.928 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 8Y 2.96 2.968 2.952 2.973 0.01 0.24% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 10Y 3.138 3.138 3.138 3.152 0.01 0.45% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Slovenia 15Y 3.13 3.135 3.117 3.139 0.01 0.22% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 20Y 3.289 3.311 3.275 3.311 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Slovenia 25Y 3.419 3.426 3.411 3.428 0.00 0.12% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Kara

Ukraine

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ukraine 1Y 69.875 69.875 69.875 69.875 0.39 0.55% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Ukraine 2Y 34.72 34.72 34.72 34.72 0.07 0.20% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Ukraine 3Y 31.47 31.47 31.47 31.47 0.04 0.13% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Ukraine 6Y 18.235 18.235 18.235 18.235 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Kara

Indonesia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Indonesia 1M 5.741 5.741 5.741 5.741 0.05 0.86% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Indonesia 1Y 6.732 6.747 6.732 6.747 0.05 0.68% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Indonesia 3M 5.856 5.856 5.856 5.856 0.03 0.51% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Indonesia 3Y 6.814 6.825 6.814 6.825 0.02 0.31% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Indonesia 5Y 6.91 6.914 6.91 6.916 0.02 0.23% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Indonesia 6M 6.2 6.2 6.2 6.2 0.03 0.50% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Indonesia 10Y 7.021 7.02 7.02 7.021 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Indonesia 15Y 7.129 7.171 7.129 7.171 0.06 0.88% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Indonesia 20Y 7.191 7.192 7.191 7.192 0.03 0.45% 2024/07/17 Lokaci 13:46
Indonesia 25Y 7.275 7.275 7.275 7.275 0.00 0.00% 2024/07/10 Lokaci 6:50
Indonesia 30Y 7.143 7.143 7.143 7.143 0.03 0.45% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

Uganda

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Uganda 1Y 13.689 13.842 13.689 13.842 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Uganda 2Y 15.367 15.367 15.367 15.367 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:47
Uganda 3M 10.415 10.194 10.194 10.415 0.01 0.05% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Uganda 3Y 15.757 15.757 15.757 15.757 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 2:06
Uganda 5Y 15.775 15.775 15.775 15.775 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:31
Uganda 6M 13.561 12.965 12.965 13.561 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Uganda 10Y 16.42 16.42 16.42 16.42 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:31
Uganda 15Y 16.748 16.748 16.748 16.748 0.00 0.00% 2024/03/26 Lokaci 1:58
Kara

Italy

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Italy 1M 3.637 3.643 3.615 3.67 0.02 0.52% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 1Y 3.354 3.354 3.346 3.363 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 2Y 3.138 3.135 3.093 3.144 0.04 1.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 3M 3.451 3.448 3.444 3.463 0.01 0.23% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 3Y 3.08 3.075 3.032 3.084 0.03 1.08% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 4Y 3.143 3.138 3.099 3.147 0.03 1.09% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 5Y 3.211 3.205 3.168 3.215 0.03 1.04% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 6M 3.44 3.44 3.433 3.444 0.02 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 6Y 3.361 3.355 3.321 3.366 0.03 0.78% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 7Y 3.37 3.365 3.332 3.375 0.03 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 8Y 3.478 3.474 3.441 3.487 0.03 0.72% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 9M 3.379 3.377 3.372 3.382 0.02 0.45% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 9Y 3.585 3.582 3.551 3.598 0.02 0.65% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 10Y 3.724 3.722 3.691 3.736 0.02 0.62% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 15Y 4.065 4.063 4.037 4.077 0.02 0.37% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 20Y 4.193 4.191 4.166 4.206 0.02 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 25Y 4.219 4.218 4.196 4.235 0.01 0.12% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 30Y 4.308 4.308 4.288 4.321 0.01 0.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Italy 50Y 3.963 3.96 3.943 3.975 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Ireland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Ireland 1Y 3.388 3.388 3.375 3.393 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 2Y 2.892 2.892 2.892 2.892 0.05 1.76% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Ireland 3M 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Ireland 3Y 2.72 2.72 2.693 2.738 0.01 0.48% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 4Y 2.628 2.631 2.604 2.646 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 5Y 2.637 2.639 2.621 2.652 0.01 0.27% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 6M 0.608 0.608 0.608 0.608 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Ireland 6Y 2.645 2.647 2.635 2.664 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 7Y 2.645 2.646 2.633 2.661 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 8Y 2.516 2.516 2.516 2.52 0.00 0.00% 2023/12/09 Lokaci 1:00
Ireland 9Y 2.77 2.77 2.77 2.77 0.02 0.72% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Ireland 10Y 2.805 2.803 2.793 2.819 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 15Y 2.946 2.946 2.938 2.961 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 20Y 3.043 3.047 3.04 3.056 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Ireland 25Y 3.043 3.055 3.038 3.055 0.01 0.43% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Ireland 30Y 3.073 3.082 3.065 3.082 0.01 0.29% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Iceland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Iceland 2Y 9.233 9.226 9.226 9.233 0.01 0.10% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Iceland 5Y 7.791 7.791 7.791 7.791 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Iceland 10Y 7.246 7.246 7.246 7.246 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Kara

Bahrain

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Bahrain 1Y 6.087 6.106 6.087 6.106 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Bahrain 2Y 5.939 5.949 5.939 5.949 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Bahrain 3M 6.107 6.201 6.107 6.201 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Bahrain 5Y 5.911 5.917 5.911 5.917 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Bahrain 6M 6.102 6.143 6.102 6.143 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Bahrain 9M 6.091 6.115 6.091 6.115 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Kara

Brazil

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Brazil 1Y 10.825 10.83 10.825 10.83 0.01 0.09% 2024/07/17 Lokaci 3:23
Brazil 2Y 11.239 11.239 11.239 11.239 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Brazil 3M 10.409 10.409 10.409 10.409 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 21:59
Brazil 3Y 11.29 11.29 11.29 11.29 0.01 0.04% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Brazil 5Y 11.637 11.637 11.637 11.637 0.02 0.16% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Brazil 6M 10.465 10.465 10.465 10.465 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 21:59
Brazil 8Y 11.822 11.822 11.822 11.822 0.03 0.29% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Brazil 9M 10.695 10.695 10.695 10.695 0.02 0.19% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Brazil 10Y 11.775 11.775 11.775 11.775 0.04 0.33% 2024/07/17 Lokaci 2:51
Kara

U.K.

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
U.K. 1M 5.364 5.349 5.349 5.364 0.03 0.60% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 1Y 4.64 4.623 4.616 4.6465 0.04 0.88% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 2Y 4.0295 4.026 4.0145 4.0445 0.03 0.76% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 3M 5.29 5.308 5.29 5.308 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 15:34
U.K. 3Y 4.0505 4.046 4.0205 4.0595 0.05 1.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 4Y 4.124 4.1155 4.0895 4.134 0.05 1.25% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 5Y 3.9505 3.962 3.9215 3.962 0.03 0.77% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 6M 5.184 5.199 5.184 5.204 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 15:34
U.K. 6Y 3.8965 3.8915 3.8865 3.9105 0.03 0.70% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 7Y 3.938 3.949 3.915 3.949 0.05 1.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 8Y 3.981 3.976 3.962 3.99 0.03 0.85% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 9Y 4.063 4.059 4.041 4.072 0.03 0.83% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 10Y 4.121 4.115 4.1015 4.131 0.03 0.82% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 12Y 4.226 4.233 4.204 4.233 0.02 0.50% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 15Y 4.3855 4.3795 4.366 4.393 0.03 0.72% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 20Y 4.565 4.571 4.544 4.571 0.03 0.64% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 25Y 4.582 4.576 4.564 4.587 0.02 0.50% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 30Y 4.624 4.611 4.607 4.624 0.02 0.52% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 40Y 4.556 4.562 4.541 4.562 0.02 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:09
U.K. 50Y 4.172 4.165 4.156 4.178 0.02 0.48% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Belgium

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Belgium 1M 3.686 3.686 3.671 3.687 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 13:59
Belgium 1Y 3.623 3.623 3.609 3.638 0.00 0.00% 2023/11/10 Lokaci 13:52
Belgium 2Y 2.858 2.869 2.844 2.875 0.03 0.91% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 3M 3.575 3.571 3.551 3.584 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 3Y 2.74 2.746 2.727 2.762 0.01 0.26% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 4Y 2.687 2.693 2.677 2.709 0.02 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 5Y 2.701 2.705 2.691 2.72 0.01 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 6M 3.496 3.495 3.481 3.496 0.02 0.43% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 6Y 2.747 2.746 2.738 2.764 0.02 0.69% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 7Y 2.789 2.79 2.782 2.808 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 8Y 2.855 2.873 2.851 2.873 0.02 0.56% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Belgium 9M 3.411 3.419 3.409 3.419 0.01 0.24% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 9Y 2.885 2.884 2.881 2.9 0.01 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 10Y 2.99 2.986 2.986 3.005 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 15Y 3.228 3.225 3.225 3.241 0.02 0.74% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 20Y 3.38 3.375 3.375 3.389 0.02 0.47% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 30Y 3.496 3.489 3.489 3.504 0.02 0.54% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Belgium 50Y 2.897 2.891 2.891 2.908 0.02 0.72% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Bulgaria

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Bulgaria 1M 3.54 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00% 2024/06/27 Lokaci 10:21
Bulgaria 1W 3.51 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00% 2024/06/27 Lokaci 9:56
Bulgaria 1Y 3.053 3.053 3.053 3.053 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 9:52
Bulgaria 2Y 3.094 3.094 3.094 3.338 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:11
Bulgaria 3Y 3.124 3.124 3.124 3.124 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 10:00
Bulgaria 4Y 3.177 3.177 3.151 3.177 0.00 0.00% 2024/07/01 Lokaci 12:49
Bulgaria 5Y 3.277 3.277 3.277 3.277 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 9:52
Bulgaria 7Y 3.69 3.69 3.69 3.69 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 14:29
Bulgaria 10Y 4.04 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00% 2024/06/24 Lokaci 10:12
Bulgaria Overnight 3.5 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% 2024/06/12 Lokaci 9:50
Kara

Bangladesh

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Bangladesh 1Y 11.955 11.955 11.9 11.955 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 2Y 12.69 12.69 12.63 12.69 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 3M 12.175 12.175 12.115 12.175 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 5Y 12.795 12.795 12.735 12.795 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 6M 12.155 12.155 12.095 12.155 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 10Y 13.005 13.005 12.945 13.005 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 15Y 13.11 13.11 13.055 13.11 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Bangladesh 20Y 13.215 13.215 13.155 13.215 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Kara

Botswana

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Botswana 3Y 4.548 4.548 4.548 4.548 0.05 1.13% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Botswana 5Y 6.76 6.76 5.729 6.76 0.00 0.00% 2023/10/31 Lokaci 21:04
Botswana 6M 2.568 2.568 2.568 2.568 0.00 0.08% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Botswana 20Y 8.818 8.818 8.818 8.818 0.08 0.96% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Botswana 22Y 8.731 8.731 8.731 8.856 0.00 0.00% 2023/10/31 Lokaci 21:04
Kara

Pakistan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Pakistan 1Y 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Pakistan 3Y 17.197 17.197 17.197 17.197 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 9:17
Pakistan 5Y 15.848 15.848 15.848 15.848 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 9:17
Pakistan 6M 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Pakistan 10Y 14.515 14.515 14.515 14.515 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 9:17
Pakistan 14Y 14.413 14.413 14.413 14.413 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 9:17
Pakistan 20Y 14.396 14.396 14.396 14.396 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 9:17
Kara

Portugal

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Portugal 1Y 3.378 3.386 3.376 3.393 0.04 1.21% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 2Y 2.818 2.816 2.778 2.833 0.04 1.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 3M 3.689 3.716 3.689 3.716 0.04 1.06% 2024/07/17 Lokaci 13:46
Portugal 3Y 2.659 2.662 2.637 2.67 0.00 0.11% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 4Y 2.573 2.572 2.552 2.585 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 5Y 2.611 2.62 2.585 2.62 0.01 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 6M 3.589 3.589 3.528 3.59 0.03 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 6Y 2.655 2.654 2.631 2.665 0.01 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 7Y 2.655 2.653 2.633 2.665 0.01 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 8Y 2.723 2.721 2.702 2.732 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 9Y 2.809 2.807 2.788 2.818 0.02 0.57% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 10Y 3.016 3.014 2.998 3.028 0.02 0.50% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 15Y 3.256 3.256 3.23 3.265 0.02 0.62% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 20Y 3.345 3.343 3.322 3.355 0.02 0.69% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Portugal 30Y 3.603 3.604 3.583 3.609 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Peru

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Peru 2Y 5.181 5.181 5.181 5.181 0.01 0.10% 2024/07/17 Lokaci 5:58
Peru 5Y 5.505 5.505 5.505 5.505 0.01 0.09% 2024/07/17 Lokaci 5:58
Peru 10Y 6.896 6.896 6.896 6.896 0.01 0.09% 2024/07/17 Lokaci 5:58
Peru 15Y 7.205 7.205 7.205 7.205 0.01 0.14% 2024/07/17 Lokaci 5:58
Peru 20Y 7.225 7.225 7.225 7.225 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 6:50
Peru 30Y 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 7:01
Kara

Thailand

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Thailand 1Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 2Y 2.364 2.364 1.824 2.364 0.00 0.00% 2024/06/12 Lokaci 9:50
Thailand 3Y 2.31 2.31 2.31 2.31 0.03 1.30% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Thailand 4Y 2.464 2.464 2.464 2.464 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 5Y 2.388 2.371 2.361 2.388 0.01 0.59% 2024/07/17 Lokaci 11:56
Thailand 7Y 2.662 2.662 2.662 2.662 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 10Y 2.62 2.602 2.592 2.62 0.02 0.89% 2024/07/17 Lokaci 11:56
Thailand 12Y 2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 14Y 2.957 2.957 2.957 2.957 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 15Y 2.82 2.815 2.802 2.82 0.01 0.25% 2024/07/17 Lokaci 11:56
Thailand 16Y 3.155 3.155 3.155 3.155 0.00 0.00% 2024/01/19 Lokaci 12:10
Thailand 20Y 3.152 3.145 3.139 3.152 0.04 1.14% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Kara

Taiwan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Taiwan 2Y 1.345 1.345 1.345 1.345 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 13:30
Taiwan 5Y 1.575 1.575 1.575 1.575 0.01 0.63% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Taiwan 10Y 1.665 1.665 1.665 1.665 0.02 1.20% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Taiwan 20Y 1.815 1.815 1.815 1.815 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 13:43
Taiwan 30Y 1.965 1.965 1.965 1.965 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 13:52
Kara

Turkey

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Turkey 3M 43.782 46.007 43.782 46.007 3.23 7.38% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Turkey 6M 41.029 40.689 40.689 41.029 5.61 13.66% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Turkey 9M 46.091 46.26 46.066 46.26 0.01 0.02% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Turkey 1Y 20.175 20.175 20.175 20.175 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Turkey 2Y 41.62 41.635 41.62 41.635 0.20 0.47% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Turkey 3Y 31.34 31.34 31.34 31.34 0.36 1.15% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Turkey 5Y 31.165 31.085 31.085 31.165 0.17 0.53% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Turkey 10Y 27.965 28.105 27.965 28.105 0.07 0.23% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Kara

Mauritius

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Mauritius 1Y 3.632 3.632 3.632 3.632 0.08 2.06% 2024/07/17 Lokaci 9:39
Mauritius 2M 0.578 0.578 0.578 0.578 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Mauritius 2Y 4.225 4.227 4.225 4.227 0.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Mauritius 3Y 4.044 4.044 4.044 4.044 0.00 0.10% 2024/07/17 Lokaci 1:53
Mauritius 4M 3.213 3.213 3.213 3.213 0.21 6.44% 2024/07/17 Lokaci 9:39
Mauritius 4Y 4.337 4.337 4.337 4.337 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 1:53
Mauritius 5Y 4.489 4.489 4.489 4.489 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 1:53
Mauritius 6M 3.411 3.463 3.411 3.463 0.05 1.35% 2024/07/17 Lokaci 9:39
Mauritius 8M 3.45 3.552 3.45 3.552 0.10 2.90% 2024/07/17 Lokaci 9:39
Mauritius 10Y 5.067 5.067 5.067 5.069 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 10:57
Mauritius 15Y 5.396 5.396 5.396 5.396 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 10:57
Mauritius 20Y 5.642 5.642 5.642 5.642 0.00 0.00% 2024/07/04 Lokaci 10:42
Kara

Czech Republic

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Czech Republic 1Y 4.127 4.09 3.962 4.127 0.14 3.56% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 2Y 3.652 3.671 3.589 3.677 0.02 0.44% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 3Y 3.755 3.746 3.704 3.755 0.05 1.35% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 4Y 3.644 3.63 3.611 3.652 0.03 0.75% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 5Y 3.686 3.667 3.646 3.69 0.03 0.93% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 6Y 3.698 3.698 3.649 3.698 0.03 0.87% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 7Y 3.766 3.77 3.721 3.772 0.05 1.29% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 8Y 3.772 3.76 3.707 3.772 0.09 2.47% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Czech Republic 9Y 3.848 3.832 3.788 3.848 0.03 0.87% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 10Y 3.864 3.861 3.811 3.866 0.05 1.18% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Czech Republic 15Y 4.007 4.01 3.978 4.01 0.04 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Czech Republic 20Y 4.073 4.083 4.052 4.089 0.02 0.42% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Czech Republic 50Y 4.317 4.313 4.296 4.34 0.02 0.56% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

China

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
China 1Y 1.51 1.511 1.508 1.517 0.00 0.13% 2024/07/17 Lokaci 13:22
China 2Y 1.607 1.604 1.603 1.612 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 13:22
China 3Y 1.789 1.789 1.788 1.79 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 12:53
China 5Y 1.962 1.963 1.957 1.964 0.01 0.46% 2024/07/17 Lokaci 13:46
China 7Y 2.089 2.091 2.086 2.095 0.01 0.34% 2024/07/17 Lokaci 13:46
China 10Y 2.268 2.264 2.263 2.268 0.00 0.18% 2024/07/17 Lokaci 16:34
China 15Y 2.28 2.28 2.28 2.28 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 5:28
China 20Y 2.434 2.435 2.431 2.441 0.00 0.16% 2024/07/17 Lokaci 14:18
China 30Y 2.492 2.494 2.49 2.499 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Kara

Denmark

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Denmark 2Y 2.976 2.976 2.976 2.976 0.01 0.27% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 3M 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Denmark 3Y 2.497 2.497 2.497 2.497 0.03 1.24% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 5Y 2.34 2.34 2.34 2.34 0.07 2.91% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 6M 2.355 2.355 2.355 2.355 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Denmark 8Y 2.35 2.35 2.35 2.35 0.04 1.62% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 10Y 2.416 2.416 2.416 2.416 0.06 2.48% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 20Y 2.64 2.64 2.64 2.64 0.04 1.52% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Denmark 30Y 2.554 2.554 2.554 2.554 0.04 1.72% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Kara

Russia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Russia 1M 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 1W 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 1Y 18.35 18.35 18.265 18.375 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia 2M 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 2W 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 2Y 18.09 18.09 18.08 18.34 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia 3M 15.89 15.89 15.89 15.89 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 3Y 17.42 17.42 17.305 17.46 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia 5Y 15.915 15.915 15.825 15.925 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 18:23
Russia 6M 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Russia 7Y 15.635 15.635 15.635 15.635 0.00 0.00% 2024/06/15 Lokaci 0:21
Russia 10Y 15.115 15.115 15.07 15.13 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia 15Y 15.35 15.35 15.27 15.365 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia 20Y 14.915 14.915 14.88 14.915 0.00 0.00% 2024/06/14 Lokaci 19:19
Russia Overnight 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Kara

Romania

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Romania 1Y 5.775 5.927 5.775 5.927 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Romania 2Y 5.76 5.8 5.76 5.8 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Romania 3Y 6.12 6.09 6.07 6.12 0.02 0.29% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Romania 4Y 5.9 5.85 5.85 5.9 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Romania 5Y 6.15 6.1 6.1 6.15 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Romania 6M 5.83 5.83 5.83 5.83 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 11:00
Romania 7Y 6.31 6.31 6.29 6.31 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Romania 10Y 6.74 6.65 6.65 6.74 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 11:16
Kara

Zambia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Zambia 1Y 19.001 19.001 19.001 19.001 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Zambia 2Y 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% 2024/07/03 Lokaci 20:01
Zambia 3Y 19.658 19.658 19.658 19.658 0.19 0.97% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Zambia 5Y 22.414 22.414 22.414 22.414 0.01 0.05% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Zambia 6M 13.501 13.501 13.501 13.501 1.00 7.99% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Zambia 7Y 24.049 24.049 24.049 24.049 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Zambia 9M 13.701 13.701 13.701 13.701 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 19:48
Zambia 10Y 25.553 25.553 25.553 25.553 0.01 0.02% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Zambia 15Y 27.681 27.681 27.681 27.681 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Kara

Japan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Japan 1M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 6:50
Japan 1Y 0.129 0.129 0.114 0.136 0.00 3.20% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Japan 2Y 0.32 0.324 0.298 0.324 0.01 3.23% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Japan 3M 0.016 0.014 0.014 0.016 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Japan 3Y 0.388 0.389 0.367 0.39 0.01 2.65% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Japan 4Y 0.484 0.484 0.459 0.486 0.01 2.11% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Japan 5Y 0.571 0.576 0.547 0.576 0.01 1.78% 2024/07/17 Lokaci 14:46
Japan 6M 0.021 0.021 0.021 0.053 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Japan 6Y 0.636 0.636 0.607 0.645 0.02 2.42% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Japan 7Y 0.741 0.741 0.709 0.748 0.02 2.07% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Japan 8Y 0.841 0.84 0.809 0.845 0.01 1.69% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Japan 9M 0.121 0.121 0.121 0.121 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 6:18
Japan 9Y 0.946 0.947 0.918 0.954 0.01 0.96% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Japan 10Y 1.035 1.037 1.008 1.042 0.01 0.88% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Japan 15Y 1.548 1.545 1.528 1.549 0.01 0.32% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Japan 20Y 1.865 1.86 1.85 1.866 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Japan 30Y 2.181 2.181 2.168 2.183 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Japan 40Y 2.383 2.385 2.372 2.385 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 14:46
Kara

Cote D'Ivoire

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Cote d'Ivoire 1Y 3.47 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 3M 2.549 2.549 2.549 2.549 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 3Y 5.14 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 5Y 5.57 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 6M 2.97 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 7Y 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Cote d'Ivoire 10Y 6.43 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Kara

Sri Lanka

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Sri Lanka 1Y 10.259 10.268 10.259 10.268 0.01 0.10% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 2Y 11.014 10.963 10.963 11.014 0.05 0.46% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 3M 9.3 9.5 9.3 9.5 0.70 7.53% 2024/07/17 Lokaci 13:46
Sri Lanka 3Y 11.527 11.527 11.527 11.527 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Sri Lanka 4Y 12.083 12.083 12.083 12.083 0.03 0.24% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 5Y 12.163 12.163 12.163 12.163 0.04 0.29% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 6M 9.75 9.75 9.75 9.75 0.35 3.59% 2024/07/17 Lokaci 13:46
Sri Lanka 6Y 12.491 12.491 12.491 12.491 0.01 0.08% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 7Y 12.616 12.616 12.616 12.616 0.01 0.10% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sri Lanka 8Y 12.967 12.967 12.967 12.967 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Sri Lanka 9Y 13.132 13.132 13.132 13.132 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Sri Lanka 10Y 13.259 13.259 13.259 13.259 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Sri Lanka 15Y 13.163 13.163 13.163 13.163 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
Kara

Singapore

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Singapore 1M 3.886 3.886 3.886 3.886 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 12:58
Singapore 1Y 3.56 3.56 3.56 3.56 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Singapore 2Y 3.128 3.133 3.107 3.138 0.00 0.10% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Singapore 3M 3.831 3.831 3.831 3.831 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 12:58
Singapore 5Y 2.986 2.981 2.965 2.995 0.01 0.34% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Singapore 6M 3.71 3.71 3.71 3.71 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 12:58
Singapore 10Y 2.977 2.972 2.972 3.012 0.02 0.77% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Singapore 15Y 3.014 3.007 3.002 3.028 0.02 0.60% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Singapore 20Y 2.964 2.983 2.964 2.992 0.01 0.34% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Singapore 30Y 2.887 2.909 2.887 2.909 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Singapore 50Y 2.848 2.87 2.848 2.87 0.02 0.74% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

Sweden

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Sweden 1M 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2024/07/13 Lokaci 13:21
Sweden 2M 3.687 3.687 3.687 3.687 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 2Y 2.258 2.258 2.258 2.258 0.01 0.49% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 3M 3.622 3.622 3.622 3.622 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 5Y 1.999 1.999 1.999 1.999 0.01 0.65% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 6M 3.295 3.295 3.295 3.295 0.02 0.46% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 7Y 2.001 2.001 2.001 2.001 0.01 0.40% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 10Y 2.059 2.059 2.059 2.059 0.02 1.17% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Sweden 20Y 2.177 2.177 2.177 2.177 0.03 1.47% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Kara

Switzerland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Switzerland 1M 1.13 1.02 1.02 1.22 0.04 3.67% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 1W 1.05 1.1 1.02 1.11 0.01 0.96% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 1Y 1.05 1.06 0.99 1.08 0.01 0.95% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 2M 1.13 1.13 1.13 1.15 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 2Y 0.687 0.687 0.671 0.69 0.00 0.59% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Switzerland 3M 1.02 1.01 1 1.15 0.07 6.86% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 3Y 0.615 0.621 0.609 0.633 0.01 2.11% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Switzerland 4Y 0.614 0.628 0.608 0.632 0.01 1.14% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 5Y 0.592 0.599 0.582 0.605 0.02 2.87% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 6M 0.99 1 0.97 1.01 0.02 2.02% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 6Y 0.575 0.585 0.567 0.59 0.01 2.43% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 7Y 0.546 0.555 0.539 0.574 0.02 3.48% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 8Y 0.534 0.54 0.523 0.55 0.02 3.93% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 9Y 0.515 0.525 0.507 0.534 0.02 3.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 10Y 0.52 0.53 0.513 0.54 0.02 2.88% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 15Y 0.513 0.529 0.508 0.542 0.01 2.73% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 20Y 0.515 0.524 0.503 0.535 0.01 1.55% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 30Y 0.456 0.465 0.453 0.48 0.04 8.77% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland 40Y 0.371 0.381 0.369 0.407 0.02 5.66% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Switzerland Overnight 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% 2024/07/10 Lokaci 11:41
Kara

Chile

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Chile 1Y 4.84 4.84 4.84 4.84 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 2Y 4.83 4.83 4.83 4.83 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 2Y 3.43 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 3Y 6.82 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Chile 3Y 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 4Y 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 4Y 2.61 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:21
Chile 5Y 5.79 5.79 5.79 5.79 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 5Y 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 7Y 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 8Y 6.02 6.02 6.02 6.02 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 10Y 6.07 6.07 6.07 6.07 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 3:17
Chile 15Y 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 20Y 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 20Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% 2024/07/13 Lokaci 1:32
Chile 30Y 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 14:37
Chile 30Y 6.12 6.12 6.12 6.12 0.00 0.00% 2024/07/13 Lokaci 1:32
Kara

Serbia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Serbia 1Y 5.035 5.032 4.95 5.035 0.09 1.72% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Serbia 2Y 4.843 4.6 4.45 4.912 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 17:47
Serbia 3Y 4.78 4.885 4.78 4.885 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Serbia 5Y 4.88 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00% 2024/07/08 Lokaci 21:14
Serbia 7Y 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Serbia 10Y 5.825 5.825 5.6 5.825 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
Kara

France

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
France 1M 3.757 3.729 3.729 3.757 0.02 0.64% 2024/07/17 Lokaci 10:39
France 1Y 3.361 3.364 3.348 3.368 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 2Y 2.938 2.936 2.921 2.948 0.03 1.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 3M 3.69 3.686 3.681 3.695 0.04 0.99% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 3Y 2.855 2.867 2.837 2.867 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 4Y 2.811 2.813 2.8 2.828 0.02 0.57% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 5Y 2.829 2.831 2.815 2.846 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 6M 3.557 3.564 3.549 3.564 0.02 0.54% 2024/07/17 Lokaci 18:09
France 6Y 2.862 2.861 2.849 2.88 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 7Y 2.857 2.8565 2.8475 2.8735 0.01 0.20% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 8Y 2.915 2.915 2.908 2.932 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 9M 3.419 3.422 3.403 3.426 0.00 0.12% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 9Y 2.983 2.981 2.977 2.999 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 10Y 3.081 3.078 3.072 3.095 0.01 0.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 15Y 3.258 3.256 3.253 3.272 0.01 0.37% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 20Y 3.368 3.365 3.362 3.381 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 25Y 3.44 3.438 3.436 3.452 0.01 0.38% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 30Y 3.555 3.551 3.551 3.566 0.02 0.42% 2024/07/17 Lokaci 19:09
France 50Y 2.956 2.952 2.951 2.966 0.01 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Finland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Finland 2Y 2.89 2.893 2.874 2.912 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 3Y 2.766 2.786 2.747 2.786 0.01 0.40% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 4Y 2.712 2.719 2.69 2.733 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 5Y 2.725 2.729 2.707 2.745 0.01 0.52% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 6Y 2.752 2.755 2.733 2.77 0.11 4.14% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 8Y 2.811 2.831 2.802 2.831 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 10Y 2.887 2.899 2.878 2.902 0.00 0.14% 2024/07/17 Lokaci 17:46
Finland 15Y 3.109 3.118 3.1 3.125 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Finland 30Y 3.007 3.008 2.991 3.013 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Philippines

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Philippines 1M 5.356 5.356 5.356 5.356 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 17:34
Philippines 1Y 6.05 6.05 6.05 6.05 0.01 0.22% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 2Y 5.973 5.973 5.973 5.973 0.03 0.44% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 3M 5.813 5.815 5.813 5.815 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 3Y 6.176 6.176 6.176 6.176 0.05 0.80% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 4Y 6.203 6.203 6.203 6.203 0.09 1.52% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 5Y 6.237 6.237 6.237 6.237 0.06 1.04% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 6M 6.034 6.03 6.03 6.034 0.01 0.08% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 7Y 6.332 6.332 6.332 6.332 0.05 0.81% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 10Y 6.324 6.324 6.324 6.324 0.05 0.73% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Philippines 20Y 6.465 6.465 6.465 6.465 0.03 0.40% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Kara

Cyprus

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Cyprus 2Y 2.859 2.864 2.776 3.182 0.32 11.12% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 3Y 2.945 2.938 2.915 2.965 0.02 0.58% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 4Y 2.958 2.958 2.829 3.05 0.09 3.14% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 5Y 1.047 1.047 1.047 1.047 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Cyprus 7Y 2.897 2.912 2.885 2.958 0.06 2.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 10Y 3.145 3.145 3.129 3.17 0.05 1.49% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 20Y 3.639 3.648 3.592 3.667 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Cyprus 30Y 3.621 3.618 3.604 3.668 0.03 0.81% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Kazakhstan

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Kazakhstan 1M 14.414 14.414 14.414 14.414 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 1Y 13.087 13.087 13.087 13.087 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 2Y 12.979 12.979 12.979 12.979 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 3M 13.944 13.944 13.944 13.944 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 3Y 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 4Y 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 5Y 12.757 12.757 12.757 12.757 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 6M 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 6Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 7Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 8Y 12.502 12.502 12.502 12.502 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 9Y 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 10Y 12.203 12.203 12.203 12.203 0.00 0.00% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 15Y 12.023 12.023 12.023 12.023 0.00 0.01% 2024/01/27 Lokaci 1:06
Kazakhstan 25Y 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% 2024/01/11 Lokaci 20:36
Kara

Qatar

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Qatar 1Y 5.39 5.403 5.24 5.524 0.11 2.06% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Qatar 2Y 5.345 5.345 5.345 5.345 0.00 0.00% 2024/01/28 Lokaci 14:30
Qatar 3M 4.692 4.692 4.692 4.692 0.00 0.00% 2023/01/31 Lokaci 12:45
Qatar 3Y 4.857 4.857 4.857 4.857 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Qatar 5Y 4.575 4.576 4.56 4.605 0.04 0.90% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Qatar 6M 4.744 4.744 4.744 4.746 0.00 0.00% 2023/01/31 Lokaci 20:38
Qatar 6Y 4.569 4.558 4.554 4.569 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Qatar 7Y 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Qatar 9M 5.376 5.376 5.376 5.406 0.00 0.00% 2023/01/31 Lokaci 20:38
Qatar 10Y 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:55
Qatar 20Y 5.121 5.14 5.121 5.145 0.02 0.37% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Qatar 30Y 5.249 5.249 5.241 5.27 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Canada

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Canada 1M 4.788 4.788 4.788 4.788 0.03 0.63% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Canada 1Y 4.283 4.283 4.273 4.283 0.02 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 2M 4.686 4.686 4.686 4.686 0.01 0.11% 2024/07/17 Lokaci 16:34
Canada 2Y 3.862 3.852 3.807 3.862 0.04 1.05% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 3M 4.587 4.602 4.587 4.606 0.01 0.22% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 3Y 3.668 3.659 3.623 3.671 0.04 1.07% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 4Y 3.484 3.484 3.447 3.484 0.03 0.99% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Canada 5Y 3.378 3.364 3.342 3.378 0.04 1.05% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 6M 4.535 4.529 4.529 4.535 0.02 0.44% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 7Y 3.293 3.296 3.26 3.296 0.03 1.04% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Canada 10Y 3.405 3.395 3.375 3.407 0.02 0.71% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 20Y 3.432 3.422 3.411 3.435 0.01 0.41% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Canada 30Y 3.374 3.365 3.353 3.378 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

South Korea

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
South Korea 1Y 3.214 3.214 3.214 3.219 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 10:57
South Korea 2Y 3.104 3.095 3.091 3.116 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 3Y 3.049 3.04 3.027 3.051 0.01 0.46% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 4Y 3.069 3.069 3.069 3.069 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 10:29
South Korea 5Y 3.072 3.058 3.048 3.072 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 10Y 3.137 3.125 3.105 3.138 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 20Y 3.1 3.097 3.075 3.107 0.02 0.52% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 30Y 3.022 3.014 3.001 3.026 0.01 0.26% 2024/07/17 Lokaci 11:16
South Korea 50Y 3.035 3.035 3.035 3.035 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 8:59
Kara

Croatia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Croatia 1Y 7.825 7.825 7.825 7.825 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 13:17
Croatia 2Y 3.508 3.508 3.377 3.508 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 12:17
Croatia 3Y 3.347 3.347 3.32 3.347 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 12:17
Croatia 4Y 3.169 3.169 3.169 3.169 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 12:58
Croatia 5Y 3.061 3.061 3.061 3.061 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 13:17
Croatia 10Y 3.351 3.32 3.32 3.351 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Kara

Colombia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Colombia 1Y 8.41 8.41 8.41 8.41 0.01 0.14% 2024/07/17 Lokaci 0:29
Colombia 4Y 9.526 9.526 9.526 9.526 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 0:29
Colombia 5Y 9.7 9.7 9.7 9.7 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 0:29
Colombia 10Y 10.349 10.349 10.349 10.349 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 0:29
Colombia 15Y 10.882 10.882 10.882 10.882 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 0:29
Kara

Kenya

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Kenya 1Y 16.879 16.879 16.879 16.879 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:09
Kenya 2Y 17.969 17.969 17.969 17.969 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:47
Kenya 3M 15.995 15.995 15.995 15.995 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:09
Kenya 3Y 17.756 17.756 17.399 17.756 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 4Y 18.283 18.283 18.058 18.283 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 5Y 18.785 18.803 18.785 18.803 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Kenya 6M 16.822 16.822 16.822 16.822 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:09
Kenya 6Y 19.601 19.601 19.601 19.601 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 1:47
Kenya 7Y 18.432 18.432 18.432 18.432 0.00 0.00% 2024/07/10 Lokaci 20:57
Kenya 8Y 18.08 18.08 18.08 18.08 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 9Y 18.073 18.073 18.073 18.073 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 10Y 18.064 18.064 18.064 18.064 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 15Y 17.032 17.032 17.032 17.032 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 20Y 16.956 16.956 16.956 16.956 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 21:23
Kenya 25Y 16.933 16.933 16.933 16.933 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 1:53
Kenya Overnight 13.408 13.408 13.408 13.408 0.00 0.00% 2024/05/31 Lokaci 9:19
Kara

Latvia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Latvia 2Y 3 3 3 3 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Latvia 3Y 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Latvia 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Kara

Poland

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Poland 1M 5.66 5.6 5.6 5.66 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Poland 1Y 4.581 4.56 4.56 4.582 0.01 0.22% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Poland 2M 5.71 5.7 5.7 5.71 0.02 0.35% 2024/07/17 Lokaci 17:16
Poland 2Y 5.038 5.043 5.004 5.043 0.02 0.36% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland 3Y 5.173 5.177 5.135 5.177 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland 4Y 5.267 5.264 5.223 5.306 0.05 0.89% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland 5Y 5.339 5.371 5.291 5.418 0.03 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland 6Y 5.341 5.346 5.281 5.347 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland 7Y 5.501 5.501 5.501 5.584 0.00 0.00% 2024/05/15 Lokaci 20:24
Poland 8Y 5.482 5.482 5.482 5.482 0.10 1.88% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Poland 9Y 3.957 3.957 3.957 3.957 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Poland 10Y 5.536 5.53 5.458 5.545 0.01 0.13% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Poland Overnight 5 5.06 4.99 5.4 0.12 2.40% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Kara

Lithuania

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Lithuania 3Y 4 4 4 4 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Lithuania 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Lithuania 10Y 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% 2023/10/23 Lokaci 17:54
Kara

Malta

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Malta 1M 2.593 2.593 2.593 2.593 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malta 1Y 5.9 5.9 5.9 5.9 0.01 0.08% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Malta 3M 2.635 2.635 2.635 2.635 0.01 0.49% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malta 3Y 3.077 3.077 3.077 3.077 0.02 0.68% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Malta 5Y 3.155 3.155 3.155 3.155 0.02 0.73% 2024/07/17 Lokaci 15:34
Malta 6M 2.701 2.701 2.701 2.701 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malta 10Y 3.38 3.38 3.38 3.38 0.03 0.92% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Malta 20Y 3.766 3.766 3.766 3.766 0.04 1.14% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Malta 25Y 3.864 3.864 3.864 3.864 0.03 0.88% 2024/07/17 Lokaci 15:10
Kara

Malaysia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Malaysia 1Y 3.3 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% 2024/06/20 Lokaci 11:12
Malaysia 3M 3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00% 2024/06/04 Lokaci 7:15
Malaysia 3W 3.2 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% 2024/06/04 Lokaci 7:15
Malaysia 3Y 3.497 3.499 3.497 3.499 0.00 0.09% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malaysia 5Y 3.645 3.636 3.636 3.65 0.01 0.16% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malaysia 7M 3.26 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% 2024/06/04 Lokaci 7:15
Malaysia 7Y 3.793 3.794 3.793 3.794 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Malaysia 10Y 3.841 3.852 3.841 3.855 0.02 0.47% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malaysia 15Y 3.971 3.966 3.966 3.977 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Malaysia 20Y 4.109 4.113 4.109 4.113 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Malaysia 30Y 4.227 4.227 4.226 4.227 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Kara

Hungary

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Hungary 1Y 6.368 6.368 6.368 6.368 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:54
Hungary 3M 6.526 6.526 6.526 6.526 0.01 0.08% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 3Y 6.305 6.305 6.305 6.305 0.06 0.96% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 5Y 6.335 6.335 6.335 6.335 0.11 1.77% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 6M 6.425 6.425 6.425 6.425 0.03 0.47% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 10Y 6.51 6.51 6.51 6.51 0.11 1.64% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 15Y 6.53 6.53 6.53 6.53 0.13 2.03% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Hungary 20Y 6.52 6.52 6.52 6.52 0.14 2.11% 2024/07/17 Lokaci 16:00
Kara

Morocco

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Morocco 2Y 2.866 2.866 2.866 2.866 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Morocco 3M 2.715 2.715 2.715 2.715 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Morocco 5Y 3.153 3.153 3.153 3.153 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 18:40
Morocco 6M 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 0.11% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Morocco 10Y 3.522 3.522 3.522 3.522 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 19:56
Morocco 15Y 3.78 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 19:58
Kara

Egypt

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Egypt 1Y 26.057 26.057 26.057 26.057 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Egypt 2Y 25.562 25.562 25.562 25.562 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Egypt 3M 27.841 27.841 27.841 27.841 0.02 0.06% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Egypt 3Y 26.165 26.165 26.007 26.165 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:26
Egypt 5Y 25.289 25.289 25.289 25.334 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:26
Egypt 6M 28.426 28.426 28.426 28.426 0.01 0.04% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Egypt 7Y 24.806 24.806 24.806 24.952 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:26
Egypt 9M 27.154 27.154 27.154 27.154 0.01 0.03% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Egypt 10Y 24.648 24.648 24.648 24.837 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 18:26
Egypt Overnight 27.286 27.286 27.286 27.286 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 12:58
Kara

Mexico

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Mexico 1M 11.607 11.607 11.607 11.607 0.00 0.00% 2024/07/06 Lokaci 16:24
Mexico 1Y 11.294 11.294 11.294 11.294 0.00 0.00% 2024/07/06 Lokaci 16:24
Mexico 3M 11.616 11.616 11.616 11.616 0.00 0.00% 2024/07/04 Lokaci 2:15
Mexico 3Y 10.28 10.29 10.28 10.29 0.02 0.18% 2024/07/17 Lokaci 8:31
Mexico 5Y 10.101 10.13 10.101 10.13 0.02 0.19% 2024/07/17 Lokaci 9:03
Mexico 6M 11.564 11.564 11.564 11.564 0.00 0.00% 2024/07/06 Lokaci 16:24
Mexico 7Y 10.054 10.078 10.054 10.078 0.05 0.54% 2024/07/17 Lokaci 9:03
Mexico 9M 11.399 11.399 11.399 11.399 0.00 0.00% 2024/07/06 Lokaci 16:24
Mexico 10Y 10.092 10.092 10.092 10.092 0.02 0.24% 2024/07/17 Lokaci 1:27
Mexico 15Y 10.177 10.208 10.177 10.208 0.10 0.94% 2024/07/17 Lokaci 9:03
Mexico 20Y 10.276 10.307 10.276 10.307 0.10 0.96% 2024/07/17 Lokaci 9:03
Mexico 30Y 10.283 10.314 10.283 10.314 0.09 0.90% 2024/07/17 Lokaci 9:03
Kara

Namibia

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Namibia 1Y 8.894 8.894 8.894 8.894 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 10:29
Namibia 3M 8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.01% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Namibia 3Y 8.833 8.762 8.738 8.833 0.09 1.01% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Namibia 6M 8.986 8.986 8.986 8.986 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 10:29
Namibia 7Y 9.599 9.579 9.514 9.612 0.09 0.90% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Namibia 9M 8.889 8.889 8.889 8.889 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 10:39
Namibia 10Y 10.458 10.417 10.375 10.458 0.09 0.82% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Namibia 15Y 11.778 11.772 11.726 11.795 0.05 0.46% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Namibia 20Y 12.033 11.988 11.988 12.033 0.02 0.16% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara

Norway

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Norway 1Y 4.345 4.343 4.325 4.349 0.00 0.07% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Norway 2Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% 2023/01/30 Lokaci 16:37
Norway 3M 4.017 4.017 4.017 5.01 0.00 0.00% 2023/11/30 Lokaci 15:21
Norway 3Y 3.545 3.549 3.511 3.549 0.02 0.57% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Norway 5Y 3.441 3.448 3.399 3.448 0.02 0.70% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Norway 6M 4.439 4.428 4.414 4.439 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Norway 9M 4.409 4.402 4.399 4.409 0.00 0.02% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Norway 10Y 3.479 3.482 3.444 3.482 0.02 0.58% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Norway 20Y 3.433 3.43 3.402 3.436 0.02 0.62% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Kara

Nigeria

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Nigeria 1Y 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Nigeria 2Y 24.286 24.286 24.286 24.286 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:59
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% 2022/04/15 Lokaci 14:40
Nigeria 3Y 19.743 19.743 19.743 19.743 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:59
Nigeria 4Y 19.638 19.638 19.638 19.638 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:59
Nigeria 5Y 19.975 19.975 19.975 19.975 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:59
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% 2022/04/15 Lokaci 14:40
Nigeria 7Y 18.583 18.583 18.583 18.583 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 20:59
Nigeria 10Y 20.236 20.236 20.236 20.236 0.00 0.00% 2024/07/15 Lokaci 20:21
Nigeria 20Y 18.646 18.646 18.646 18.646 0.00 0.00% 2024/07/05 Lokaci 20:48
Nigeria 30Y 17.499 17.499 17.499 17.499 0.00 0.00% 2024/07/09 Lokaci 20:53
Kara

New Zealand

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
New Zealand 1M 5.64 5.64 5.64 5.64 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 2:23
New Zealand 1Y 5.188 5.188 5.188 5.188 0.00 0.06% 2024/07/17 Lokaci 12:26
New Zealand 2M 5.6 5.6 5.6 5.6 0.02 0.36% 2024/07/17 Lokaci 9:03
New Zealand 2Y 4.911 4.911 4.877 4.915 0.00 0.00% 2024/05/23 Lokaci 9:26
New Zealand 3M 5.57 5.57 5.57 5.57 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 2:23
New Zealand 4M 5.51 5.51 5.51 5.51 0.02 0.36% 2024/07/17 Lokaci 9:03
New Zealand 5M 5.45 5.45 5.45 5.45 0.02 0.37% 2024/07/17 Lokaci 9:03
New Zealand 5Y 4.165 4.172 4.131 4.177 0.02 0.56% 2024/07/17 Lokaci 9:39
New Zealand 6M 5.4 5.4 5.4 5.4 0.01 0.19% 2024/07/17 Lokaci 2:23
New Zealand 7Y 4.284 4.291 4.251 4.297 0.02 0.42% 2024/07/17 Lokaci 9:39
New Zealand 10Y 4.44 4.447 4.406 4.452 0.01 0.23% 2024/07/17 Lokaci 9:39
New Zealand 15Y 4.624 4.631 4.59 4.636 0.02 0.39% 2024/07/17 Lokaci 9:39
New Zealand 20Y 4.786 4.792 4.751 4.797 0.03 0.53% 2024/07/17 Lokaci 9:39
Kara

Vietnam

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Vietnam 1Y 1.969 1.969 1.969 1.969 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 4:22
Vietnam 2Y 1.975 1.975 1.975 1.975 0.00 0.00% 2024/07/12 Lokaci 4:32
Vietnam 3Y 2 2 2 2 0.00 0.00% 2024/07/05 Lokaci 17:41
Vietnam 5Y 2.069 2.069 2.065 2.069 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 8:28
Vietnam 7Y 2.345 2.345 2.345 2.345 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 8:31
Vietnam 10Y 2.827 2.827 2.827 2.827 0.00 0.11% 2024/07/17 Lokaci 8:31
Vietnam 15Y 3.026 3.026 3.026 3.026 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 8:31
Vietnam 20Y 3.205 3.205 3.205 3.205 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 8:31
Vietnam 25Y 3.301 3.301 3.301 3.301 0.00 0.00% 2024/07/11 Lokaci 8:27
Kara

Netherlands

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Netherlands 1M 3.583 3.605 3.583 3.605 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Netherlands 2Y 2.745 2.75 2.726 2.763 0.02 0.73% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 3M 3.331 3.331 3.329 3.345 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 3Y 2.63 2.635 2.611 2.646 0.02 0.68% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 4Y 2.603 2.605 2.591 2.62 0.01 0.31% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 5Y 2.575 2.581 2.555 2.594 0.01 0.27% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 6M 3.364 3.366 3.353 3.382 0.01 0.21% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 6Y 2.585 2.604 2.567 2.604 0.00 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 7Y 2.587 2.59 2.576 2.601 0.01 0.35% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 8Y 2.623 2.626 2.61 2.641 0.01 0.53% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 9Y 2.663 2.665 2.649 2.678 0.00 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 10Y 2.708 2.709 2.694 2.724 0.01 0.18% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 15Y 2.832 2.834 2.819 2.845 0.03 0.88% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 20Y 2.86 2.862 2.847 2.871 0.01 0.49% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 25Y 2.816 2.818 2.798 2.828 0.01 0.50% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Netherlands 30Y 2.803 2.817 2.79 2.817 0.02 0.61% 2024/07/17 Lokaci 18:09
Kara

India

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
India 1Y 6.895 6.895 6.895 6.933 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 2Y 6.891 6.891 6.891 6.951 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 3M 6.76 6.76 6.74 6.76 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:54
India 3Y 6.903 6.903 6.901 6.93 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:54
India 4Y 6.916 6.916 6.916 7.043 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 5Y 6.935 6.935 6.933 6.956 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 6M 6.88 6.88 6.85 6.88 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:54
India 6Y 6.918 6.918 6.914 7.05 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 7Y 6.959 6.959 6.957 7.092 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 8Y 7.007 7.007 7.007 7.128 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 9Y 7.009 7.009 7.007 7.142 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 10Y 6.966 6.966 6.963 6.977 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 11Y 7.046 7.046 7.031 7.047 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 12Y 7.013 7.013 7.013 7.066 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 13Y 7.017 7.017 7.017 7.153 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 15:27
India 14Y 7.042 7.042 7.041 7.161 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 15Y 7.002 7.002 7 7.133 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 19Y 7.044 7.044 7.044 7.044 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 24Y 7.045 7.045 7.045 7.045 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 30Y 7.051 7.051 7.051 7.188 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
India 40Y 7.083 7.083 7.083 7.097 0.00 0.00% 2024/07/16 Lokaci 17:36
Kara

Hong Kong

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Hong Kong 1M 4.457 4.457 4.457 4.492 0.02 0.47% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Hong Kong 1W 4.575 4.511 4.511 4.575 0.07 1.51% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Hong Kong 1Y 4.054 4.078 4.054 4.133 0.04 0.96% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Hong Kong 2Y 3.382 3.365 3.365 3.382 0.02 0.48% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 3M 4.453 4.474 4.453 4.479 0.03 0.58% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Hong Kong 3Y 3.156 3.169 3.156 3.174 0.01 0.44% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 5Y 3.074 3.087 3.074 3.087 0.01 0.33% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 6M 4.377 4.377 4.376 4.45 0.01 0.14% 2024/07/17 Lokaci 14:18
Hong Kong 7Y 3.063 3.07 3.063 3.07 0.01 0.36% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 9M 4.199 4.199 4.194 4.244 0.02 0.36% 2024/07/17 Lokaci 12:53
Hong Kong 10Y 3.286 3.289 3.286 3.289 0.02 0.55% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 15Y 3.616 3.629 3.616 3.629 0.01 0.39% 2024/07/17 Lokaci 13:22
Hong Kong 20Y 3.78 3.78 3.78 3.78 0.04 0.95% 2024/07/17 Lokaci 7:58
Kara

Greece

Mai nunawa Daraja Na baya Kadan Babban Canji Canza% Lokaci Chart
Greece 1M 3.672 3.804 3.672 3.804 0.00 0.05% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Greece 1Y 3.18 3.208 3.133 3.229 0.07 2.19% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 2Y 2.681 2.681 2.681 2.681 0.04 1.67% 2024/07/17 Lokaci 12:26
Greece 3M 3.463 3.463 3.463 3.463 0.05 1.35% 2024/07/17 Lokaci 11:56
Greece 5Y 2.843 2.84 2.831 2.886 0.06 1.97% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 6M 3.226 3.226 3.226 3.226 0.03 0.84% 2024/07/17 Lokaci 11:56
Greece 7Y 3.081 3.081 3.055 3.085 0.00 0.00% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 10Y 3.379 3.371 3.351 3.382 0.01 0.15% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 15Y 3.664 3.675 3.641 3.678 0.01 0.30% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 20Y 3.785 3.784 3.748 3.788 0.00 0.03% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Greece 25Y 2.361 2.361 2.361 2.361 0.00 0.00% 2023/09/27 Lokaci 20:55
Greece 30Y 4.023 4.024 3.999 4.028 0.01 0.17% 2024/07/17 Lokaci 19:09
Kara
  • -->
    101